[ad_1]

با بررسی سالانه بزرگترین بازدیدها و شکاف های کنگره ، از سال 2020 خداحافظی کنید.

سناتور مارک وارنر یک ساندویچ ماهی تن درست کرد ، الکساندریا اوکاسیو-کورتس با بازی “در میان ما” ، لوئی هومرت در وسط جمله ای یک تاج را از دست داد و جو کانینگام یک آبجو در کف مجلس باز کرد.

اوه ، و همچنین سنا روند استیضاح را برگزار کرد ، همه گیر شد ، اعتراضات فراوان شد ، انتخابات آمد و رفت ، و غیره. و غیره.

تعداد بازدیدهای بیشتر و عدم موفقیت در کنگره امسال:

[ad_2]

منبع: nice-words.ir