2020: عکس های سال را برای تماس رول انتخاب کنید


بیل کلارک ، تام ویلیامز و کارولین برمن عکاسان را در مورد برخی از بهترین عکس های خود در سال 2020 صحبت کنید.

[Not sure whether to drink or pray: Congressional Hits and Misses]

انتشار سال 2020: عکس های سال رول تماس برای اولین بار در رول تماس ظاهر شد.


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>