Monthly Archives فوریه 2021

زبان های عجیبی که هنوز در جهان وجود دارند

در دنیا روش های زیادی برای برقراری ارتباط وجود دارد. از دیرباز انسان ها به فکر ابداع روش های مختلفی برای برقراری ارتباط با همنوعان خود بودند و مدام دست به دامن تکنیک های متفاوتی می شدند. گاه بر روی دیوار غارها نقاشی می کشیدند و گاه از آتش برای ارسال پیام هایشان استفاده می کردند.

با ابداع زبان همه چیز تغییر کرد و برقراری ارتباط با انسان ها راحت تر شد. اگر به کشورها و شهرهای مختلف جهان سفر کنید، با زبان های مختلفی رو به رو خواهید شد که برخی هایشان هنوز هم عجیب و غریب هستند. در این مقاله قصد داریم به همین موضوع بپردازیم. پس همراه ما باشید...

Read More

آموزش قانون جذب امیر شریفی

آموزش قانون جذب امیر شریفی

شاید برای شما نیز اتفاق افتاده باشد که به مسئله ای فکر کرده باشید و آن مسئله دقیقا رخ دهد. خواه آن اتفاق خوب باشد یا بد، در مدت زمان کوتاهی پس از فکر کردن به آن اتفاق می افتد. می دانید دلیل این رخداد ها چیست؟ جواب ساده است! قانون جذب.

قانون جذب حاکی از آن است که شما از طریق افکار و اعمال خود موارد مثبت یا منفی را به زندگی خود جذب می کنید. با استفاده از قانون جذب، افراد به خواسته های عمیق وجودی خود خواهند رسید. در این میان، اساتیدی وجود دارند که به شما در رسیدن به اهداف و خواسته هایتان از طریق آموزش قانون جذب کمک می کنند...

Read More