3 دفاع از قبض هزینه های کلان


جان دونلی از CQ Roll Call را ببینید که در مورد لایحه بزرگ هزینه های پایان سال که کنگره قبل از عزیمت به شهر برای تعطیلات تصویب کرد ، در مورد برخی از پیشنهادات بزرگ هزینه های دفاع بحث می کند.

[4 confirmation obstacles for Lloyd Austin, Biden’s Defense pick]

انتشار 3 “ممنوعیت” ، که از حساب هزینه های کلان گرفته شده است ، برای اولین بار در مکالمه ظاهر شد.


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>