3 مورد برتر سلامتی که باید از لایحه هزینه خود بدانید


کنگره اواخر دوشنبه شب بسته عظیمی از هزینه های جامع را تصویب کرد و سرانجام بودجه دولت را برای مالی 2021 تأمین کرد. مری الن مک اینتایر ، خبرنگار بهداشتی CQ Roll Call ، مقررات مختلف مراقبت های بهداشتی را در حالی که بیشتر کارمندان و کارگران خط مقدم واکسن COVID-19 را دریافت می کنند ، بسته بندی کنید.

[Also watch: Why some health care workers may be wary of COVID-19 vaccine]


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>