3 میان وعده تکنولوژیکی از هزینه های هنگفت


تماشا کنید که دین DeChiaro از CQ Roll Call در مورد برخی از پیشنهادهای بزرگ هزینه های فناوری در اعتبارات عظیم پایان سال و اقدامات کاهش همه گیر کنگره که قبل از عزیمت به شهر برای تعطیلات تصویب شده است ، بحث می کند.

[3 Defense takeaways from the massive spending bill]

مراحل فنی پس از 3 لایحه هزینه هنگفت برای اولین بار در Roll Call ظاهر شد.


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>